Prof. Sangeeta Bhatia (MIT) krijgt eredoctoraat van Universiteit Utrecht


Prof. Sangeeta Bhatia (MIT) krijgt eredoctoraat van Universiteit Utrecht

Hoe kweek je een nieuwe lever voor medische toepassingen? Deze ambitieuze vraag staat centraal in het onderzoek van Sangeeta Bhatia, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. Bhatia’s pionerende werk in de regeneratieve geneeskunde èn haar rol als pleitbezorger voor diversiteit en gendergelijkheid, is voor de Universiteit Utrecht reden om tijdens de 381e viering van de Dies Natalis op 27 maart een eredoctoraat aan haar uit te reiken.

Meer informatie