Resultaten LNVH onderzoek Best Practices


Resultaten LNVH onderzoek Best Practices

Het LNVH heeft onderzoek laten doen naar beleidsmaatregelen aan universiteiten die tot doel hebben de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies te bevorderen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport 'Op zoek naar best practices: een onderzoek naar de effectiviteit van emancipatiebeleid in de periode 2000-2007 aan 14 Nederlandse universiteiten'.

Het rapport kunt u lezen onder downloads.

Download