ZonMw: verslag Man-vrouwverschillen beter in beeld in gezondheidszorgonderzoek


21 Feb 2017

ZonMw: verslag Man-vrouwverschillen beter in beeld in gezondheidszorgonderzoek

ZonMw

Programma- en beleidsmedewerkers van ZonMw, samenwerkende gezondheidsfondsen en NWO kwamen op 3 februari jl. bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over waarom aandacht voor sekse en gender in onderzoek belangrijk is, welke rol onderzoeksfinanciers hierin kunnen spelen en wat het oplevert als aandacht voor man-vrouwverschillen beter verankerd is in gezondheidszorgonderzoek. Uitkomsten van deze bijeenkomst zijn in dit verslag te vinden.