1e UMC vrouwennetwerkenbijeenkomst


10 Feb 2009

1e UMC vrouwennetwerkenbijeenkomst

Op dinsdag 10 februari 2009 werd de eerste landelijke UMC vrouwennetwerken-bijeenkomst georganiseerd. Het thema was bewustwording en verbinding.

Lokatie: Slot Zeist

Doelgroep: academische vrouwelijke medisch-specialisten (in-opleiding) en wetenschappelijk medewerkers, en tevens beleidsmakers binnen de UMC's (P&O, Raad van Bestuur).

Programma:
09:30 Ontvangst met thee/koffie
10:00 Welkom dagvoorzitter
10:05 Introductieronde vrouwennetwerken UMC's in Nederland, aansluitend discussie
11:05 Intermezzo
11:20 Prof. Dr. Gemma Kenter (LUMC): doorstroming vrouwen binnen specialisten-verenigingen en UMC's
11:50 Laura de Jong (hoofd P&O UMCG): maatregelen ter bevordering doorstroming
vrouwelijk talent met als voorbeeld de situatie in het UMCG
12:15 Lunch
13:15 Charlotte M. Insinger (lid Raad van Bestuur Erasmus MC): belang van doorstroming vrouwelijk talent binnen de UMC's
13:35 Intermezzo
13:55 Workshop over ambitie, belemmeringen en hoe de organisatie hierbij zou kunnen helpen
15:00 Samenvatting workshop en centrale discussie
15:30 Intermezzo
15:50 Afsluiting
16:00 Borrel
17:00 Einde

Organisatie: VENA, het netwerk voor vrouwelijke academici werkzaam binnen Erasmus MC Mede namens de academische vrouwennetwerken FeMail (VUmc), VITAAL (LUMC), DYFAAM (MUMC) en DIVAS (UMCN), betrokken vrouwelijke academici en medisch specialisten in het AMC, UMCG en UMCU, en de Commissie TOP van de Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijk Artsen.