WOMEN Inc: Beperkt zicht - de rol van mediamakers in beeldvorming


WOMEN Inc: Beperkt zicht - de rol van mediamakers in beeldvorming

Daaruit blijkt dat Nederlandse media vaak onbedoeld een sleutelrol spelen in de groeiende sociale ongelijkheid en de toenemende polarisatie in Nederland. Mediamakers zijn zich meer dan gemiddeld bewust dat ze een ‘bias’ hebben, maar dit komt onvoldoende naar voren in het beeld dat zij van de samenleving schetsen. Zo blijft onder meer de representatie van vrouwen en etnische minderheden in de media sterk achter. Media willen stereotype beeldvorming wel aanpakken, maar weten vooral niet hoe. In het rapport pleit WOMEN Inc. ervoor dat mediaorganisaties diversiteit in de kern van hun beleid opnemen. Bovendien zou er veel meer aandacht moeten worden besteed aan ‘bias’ en beeldvorming in journalistieke opleidingen.

Meer informatie