WOMEN Inc: Beperkt zicht


26 Jan 2017

WOMEN Inc: Beperkt zicht

De rol van mediamakers in beeldvorming

WOMEN Inc. presenteert publicatie ‘Beperkt zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’. Daaruit blijkt dat Nederlandse media vaak onbedoeld een sleutelrol spelen in de groeiende sociale ongelijkheid en de toenemende polarisatie in Nederland. Mediamakers zijn zich meer dan gemiddeld bewust dat ze een ‘bias’ hebben, maar dit komt onvoldoende naar voren in het beeld dat zij van de samenleving schetsen. Zo blijft onder meer de representatie van vrouwen en etnische minderheden in de media sterk achter. Media willen stereotype beeldvorming wel aanpakken, maar weten vooral niet hoe. In het rapport pleit WOMEN Inc. ervoor dat mediaorganisaties diversiteit in de kern van hun beleid opnemen. Bovendien zou er veel meer aandacht moeten worden besteed aan ‘bias’ en beeldvorming in journalistieke opleidingen.

Meer informatie