Bussemaker eist dit jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren


11 Jan 2017

Bussemaker eist dit jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren

In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat de eerste vrouw door het Glazen Plafond van het hoogleraarschap heen brak. Op initiatief van Athena’s Angels markeert de Minister dit jubileum door de aankondiging van honderd nieuwe leerstoelen voor vrouwelijke hoogleraren. Deze leerstoelen komen tot stand in een unieke samenwerking van de Universiteiten (VSNU) en het Ministerie van OCW, met steun van KNAW, NWO en LNVH. Aanvullend op deze leerstoelen worden de komende jaren uiteraard ook vrouwelijke kandidaten benoemd op een deel van de regulier vrijkomende leerstoelen. Door deze extra inspanning wordt het streefcijfer van 25% vrouwelijke hoogleraren in 2020 (de Lissabondoelstelling) gehaald.

Meer over de honderd nieuwe leerstoelen in de 'Kamerbrief over beleid voor wetenschappelijk talent' (website OCW).