KNAW kiest drie vrouwen [voorjaar.04]


KNAW kiest drie vrouwen [voorjaar.04]

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft zestien nieuwe leden gekozen, waaronder drie vrouwen: de demograaf prof.dr. Pearl Dykstra, godsdiensthistoricus prof.dr. Ernestine van der Wall en ecoloog prof.dr. Louise Vet.

KNAW kiest drie vrouwen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft zestien nieuwe leden gekozen, waaronder drie vrouwen: de demograaf prof. dr. Pearl Dykstra, godsdiensthistoricus prof. dr. Ernestine van der Wall en ecoloog prof. dr. Louise Vet.

De in totaal tweehonderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek. Als een Akademielid de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid. De Akademieleden kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De verkiezing tot Akademielid gebeurt uitsluitend op grond van geleverde wetenschappelijke prestaties. De leden komen maandelijks bijeen voor discussie over wetenschappelijke onderwerpen en zijn actief in besturen en commissies van de Akademie.

Meer informatie over de benoemingen op KNAW.nl.