Emancipatiemonitor 2016


13 Dec 2016

Emancipatiemonitor 2016

SCP en CBS op verzoek van OCW

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen samen tweejaarlijks de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Uit de Emancipatiemonitor 2016 blijkt dat vrouwenemancipatie de laatste jaren maar langzaam vordert. Zo werken vrouwen nog veel meer in deeltijd dan mannen. Vrouwen werken gemiddeld 26,6 uur per week, mannen werken gemiddeld 37,7 uur. 

Ook verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen, al loopt dat verschil terug. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen bijna 20 procent minder, bij de overheid is het uurloon bijna 10 procent lager.

De volledige Emancipatiemonitor is via de website van het SCP te downloaden.