WISER festival 4-5 okt 07


WISER festival 4-5 okt 07

WISER-festival

Op 4 en 5 oktober 2007 vond in Maastricht een internationaal festival plaats voor, door, en over vrouwen in de wetenschap (zie website www.wiserineurope.eu).

Tijdens dit festival verzorgde het LNVH een forumsessie getiteld “University NL 2020: Time to face the Future”. Als vertrekpunt voor deze sessie diende het scenario dat in het jaar 2020 het percentage vrouwen in hogere posities binnen universiteiten is verdrievoudigd ten opzichte van 2007. De deelnemers aan deze sessie blikten terug op de periode 2007 – 2020, door te discussiëren over de maatregelen die tot deze toename hebben geleid en de gevolgen van een hoger percentage vrouwen in de universitaire top. Een forum van experts – bestaande uit prof. dr. Saskia Keuzenkamp, prof. dr. Jenny Dankelman, prof. dr. Tineke Willemsen en dr. Ellen van Oost – discussieerde over deze onderwerpen aan de hand van vijftien vooraf geformuleerde stellingen. Prof. dr. Carla Millar zat de discussie voor en Ruben Maes fungeerde als moderator voor de interactie met de zaal. In deze interactieve sessie had het publiek een duidelijke stem: middels stemkastjes gaven zij hun mening over de stellingen.
De vijftien stellingen waren tot stand gekomen op basis van een vooronderzoek, bestaande uit zes focusgroep interviews met vrouwelijke UDs en UHDs van vier verschillende Nederlandse universiteiten. In deze interviews, die net als de sessie uitgingen van het 2020-scenario, gaven U(H)Ds hun visie op de gevolgen van een hoger percentage vrouwen op onder meer de universitaire cultuur, structuur en processen. Ook gaven zij hun mening ten aanzien van de maatregelen die al dan niet tot een toename van vrouwen in de universitaire top hebben geleid.

Stellingen waarover in de LNVH-sessie de meeste overeenstemming bestond onder de deelnemers in de zaal, waren dat universiteitsbesturen in 2020 hun beleid baseren op onderzoek en dat tenure tracks productief zijn gebleken voor de carrière van vrouwen. Ook verwachtten de deelnemers dat er – door de hogere representatie van vrouwen in 2020 – binnen universiteiten meer in teamwork zal worden geopereerd en dat leiderschapsstijlen meer participatief zullen zijn. De meningen liepen het sterkst uiteen bij stellingen als: ‘het is [in 2020] volledig normaal een carrière op topniveau te combineren met een gezin’, ‘voor zowel mannen als vrouwen is parttime werken de norm’, ‘mannen maken nog steeds de dienst uit’ en ‘de academische cultuur is akelig competitief geworden’.

Naast de LNVH-sessie “Time to face the future”, participeerde het LNVH in een tweede sessie, getiteld: “University NL 2020: Board versus Faculty”. In deze sessie werden de uitkomsten van het LNVH Forum samengebracht met die van een tegelijkertijd met het Forum gehouden besloten sessie met CvB-leden. De bedoeling daarvan was de wellicht verschillende meningen en uitkomsten te vergelijken en contrasteren. Het volledige verslag van de LNVH-sessie en de integratie-sessie vind u hier.

Esther Klaster en Carla Millar
december 2007