NWO Meervoud 2008


NWO Meervoud 2008

Nieuwe ronde MEERVOUD in 2008
deadline 6 mei 2008

Het programma MEERVOUD (MEER Vrouwelijke Onderzoekers als UD) beoogt de doorstroming te bevorderen van vrouwelijke postdocs naar UD-posities. Kandidates krijgen tijdens de duur van het project een tijdelijke UD-positie, die gekoppeld is aan een vaste positie na afloop van het project.

MEERVOUD is een initiatief van twee NWO-gebieden: Aard- en Levenswetenschappen (ALW), en Exacte Wetenschappen (EW). Bij deze gebieden kunnen onderzoekers aanvragen indienen. De subsidie wordt toegekend voor minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Zie voor meer informatie de brochure, die u kunt downloaden van de subsidiepagina.

In 2008 is er 1 ronde: de deadline is 6 mei 2008. De betrokken gebiedsbesturen nemen in oktober/november 2008 een besluit over de aanvragen.

Vragen?
* www.nwo.nl/meervoud
* Gebied ALW: drs. L. (Leonie) de Visser, tel.: 070 344 05 08; e-mail: visserl@nwo.nl
* Gebied EW: drs. M. (Mirjam) Rigterink, tel.:070 344 05 64; e-mail: rigterink@nwo.nl