Nieuws


Nieuws

Zakenvrouw van het jaar: prof.dr. Francine Houben [mrt.08]

Architecte Francine Houben is door minister Van der Hoeven van Economische Zaken uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2008.

?page=3&sub=22

Verslag LNVH enquete [febr.08]

Een verslag in de vorm van een artikel (gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs) over de LNVH-enquete die in 2006 is gehouden, en een aanvullend verslag over wat specifiek voor het LNVH interessante resultaten, is nu beschikbaar.

?page=3&sub=21

WISER-festival 4-5 oktober 2007 [okt.07]

Op 4 en 5 oktober 2007 vond in Maastricht een internationaal festival plaats over vrouwen in de wetenschap. Op het WISER-festival verzorgde het LNVH een forum onder de titel 'University NL 2020: Time to face the future'.

?page=3&sub=20

Resultaten LNVH onderzoek Best Practices [okt.07]

Het LNVH heeft onderzoek laten doen naar beleidsmaatregelen aan universiteiten die tot doel hebben de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies te bevorderen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport 'Op zoek naar best practices: een onderzoek naar de effectiviteit van emancipatiebeleid in de periode 2000-2007 aan 14 Nederlandse universiteiten’. Klik
hier voor het rapport.

LNVH project Lokale Netwerken: tien geboden [okt.07]

Tijdens het WISER-festival in Maastricht (4-5 oktober 2007) presenteerde het LNVH de ’Tien geboden voor een succesvol (lokaal) netwerk van vrouwelijke wetenschappers’. De geboden komen voort uit het LNVH project Lokale Netwerken.

?page=3&sub=19

Een miljoen voor vrouwen in de wetenschap [nov.06]

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, op woensdag 8 november 2006 in het Academiegebouw Universiteit Utrecht, werd geopend in aanwezigheid van minister Maria van der Hoeven (OCW). De minister was speciaal aanwezig om aan de voorzitter van de st.lnVH, prof.dr. Els Goulmy, een brief te overhandigen waarin zij meedeelt een royale subsidie te zullen verlenen voor de komende 4 jaar.

?page=1&sub=41

Activiteitenplan van het LNVH [nov.06]

Sinds de oprichting in 2001 heeft het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zich behoorlijk op de kaart gezet. Vertegenwoordigers van het netwerk worden inmiddels actief betrokken bij initiatieven ter bevordering van de deelname van vrouwen in de universitaire gemeenschap. Maar het netwerk loopt nu tegen de grenzen van haar kunnen als vrijwilligersorganisatie aan. Daarom is een plan gemaakt dat ter financiering is voorgelegd bij het ministerie van OCW. Op 8 november 2006 heeft minister Maria van der Hoeven op een bijeenkomst van het netwerk meegedeeld dat zij subsidie heeft verleend om het plan in een periode van vier jaar uit te kunnen voeren.

?page=1&sub=45

Presentatie Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006 [sept.06]

Tijdens het VSNU-Café presenteerde op 28 september 2006 ir. J.E.J. (Joris) van Bergen, voorzitter van Stichting De Beauvoir, de Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006. De monitor is een uitgave van Stichting De Beauvoir in samenwerking met de VSNU, EQUALproject Participatie als Prioriteit en het LNVH. De monitor geeft onder andere inzicht in de doorstroom van vrouwelijk talent binnen de wetenschap.

?page=1&sub=37