Benoeming Prof.dr. Godelieve Laureys ontvangt koninklijke onderscheiding


Benoeming Prof.dr. Godelieve Laureys ontvangt koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 29 april jl. is prof.dr. Godelieve Laureys door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt op het Stadhuis van Groningen in aanwezigheid van de Rector van de Universiteit Groningen en talrijke collegae van de universiteit.

Als motivering voor de onderscheiding worden enerzijds de inspanningen van G. Laureys genoemd om een rechtstreekse dialoog tussen het Nederlandse en het Scandinavische taalgebied te bevorderen zowel door haar academische activiteiten als door meer maatschappijgerichte dienstverlening en anderzijds haar betrokkenheid bij het Nederlandse universitaire onderwijs en in het bijzonder haar bijdrage aan de kwaliteitsbewaking door het voorzitterschap van de faculteitsbrede algehele visitatiecommissie Letteren en door haar lidmaatschap van diverse beleids- en beoordelingscommissies.