Benoeming Nieuwe (vrouwelijke) decaan VU


Benoeming Nieuwe (vrouwelijke) decaan VU

Per 1 mei 2005 krijgt de rechtenfaculteit een nieuwe decaan: mw. prof.mr. Anja Oskamp.

Met ingang van 1 mei 2005 is mw. prof. mr. A. Oskamp door het College van Bestuur tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (VU) benoemd. Haar benoemingstermijn loopt tot 1 september 2008. Zij volgt prof. mr. P. Vlas op, die decaan is geweest van de rechtenfaculteit van 1999 tot nu.
Anja Oskamp, hoogleraar bij de afdeling IT en recht (VU), was in de periode 2001-2004 reeds als portefeuillehouder onderzoek nauw bij het facultaire bestuur betrokken.

Bron: www.rechten.vu.nl