Benoeming Prof.dr. Elsken van der Wall benoemd tot universiteitshoogleraar


Benoeming Prof.dr. Elsken van der Wall benoemd tot universiteitshoogleraar

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft op 1 maart prof. dr. Elsken van der Wall benoemd tot universiteitshoogleraar. Zij is de eerste vrouwelijke en de eerste medische universiteitshoogleraar in Nederland. Een universiteitshoogleraar is een hoogleraar die niet aan een specifiek onderzoeksprogramma of faculteit is verbonden en veel vrijheid krijgt op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Van der Wall is internist-oncoloog en hoogleraar interne geneeskunde. Zij doet onderzoek naar de oorzaak van borstkanker en de factoren die de agressiviteit van borstkanker bepalen. Daarnaast doet ze veel aan publieksvoorlichting over borstkanker en houdt ze zich actief bezig met onderwijsvernieuwingen binnen de opleiding tot specialist.

Vorig jaar bekritiseerde de Universiteitsraad het feit dat zich onder de toenmalige zes universiteitshoogleraren geen enkele vrouw bevond. Van der Wall: ‘Ik ben tegen positieve discriminatie. Kwaliteit moet de bepalende factor zijn. Toch vind ik het opmerkelijk dat Nederland wereldwijd het laagste aantal vrouwelijke hoogleraren kent. Het kan niet zo zijn dat wij algemene kwaliteitscriteria hanteren en dat daar maar zo weinig vrouwen aan voldoen. Ergens gaat het dus mis.’

Van der Wall mag haar kersverse universiteitshoogleraarschap naar eigen inzicht invullen. ‘Mijn takenpakket verandert niet wezenlijk’, zegt ze. ‘Maar ik zal nu een jaarlijks budget tot mijn beschikking krijgen waarmee ik mijn huidige onderzoek naar borstkanker zal gaan verdiepen en uitbreiden.’

Bron: Medisch Contact, 11 maart 2005, pagina 387, jaargang 60 nr 10 onder personalia. Meer informatie op: https://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/31/wa/Nieuws/archief?id=1019868, Ublad van de Universiteit Utrecht.