Processen van instroom, doorstroom en uitstroom nader bekeken - UvT


Processen van instroom, doorstroom en uitstroom nader bekeken - UvT

Met als centrale vraagstelling: “Welke processen rondom instroom, doorstroom en uitstroom van wetenschappelijk personeel dragen bij aan het geringe aandeel van vrouwen in hogere functies aan de UvT?” is in de periode oktober 2007- februari 2008 onderzoek verricht op basis van literatuurstudie, kwantitatief onderzoek op basis van databestanden uit het personeelsinformatiesysteem en het onderzoeksoutput registratiesysteem, en kwalitatief onderzoek met behulp van interviews en focusgroepen met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het wetenschappelijk personeel. Daarbij zijn inzichten gegenereerd op zowel het niveau van de universiteit als op het niveau van de afzonderlijke faculteiten (maatwerk per faculteit). U leest de conclusies bijgaand in het rapport.

Download