Belemmeringen in de doorstroom van vrouwen - TU Delft


Belemmeringen in de doorstroom van vrouwen - TU Delft

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft in oktober 2008 als eerste universiteit in Nederland het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend, met als doel de door- en instroom van meer vrouwen in hogere wetenschappelijke en ondersteunende functies te bevorderen. In het kader van dit charter is in de periode juli 2009-juni 2010 in opdracht van het College van Bestuur onderzoek verricht met als centrale vraagstelling: “Welke processen rondom instroom, doorstroom en uitstroom van wetenschappelijk personeel dragen bij aan het geringe aandeel van vrouwen in hogere functies aan de TU Delft?”. De conclusies leest u in dit rapport.

Download