Petitie Dutch Tenure Track Reform - CAO/WWZ


22 Jun 2016

Petitie Dutch Tenure Track Reform - CAO/WWZ

Het LNVH lobbyt actief mee in de onderhandelingen met betrekking tot de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU) en het ontbreken van mogelijkheden tot het verlengen van contracten in geval van zwangerschaps- of zorgverlof. Dit treft vooral - vrouwelijke - postdocs en Tenure Track-ers zwaar. Het LNVH is in gesprek met de VSNU en de ministeries van OCW en SZW.

In het kader daarvan, vragen we graag uw aandacht voor de volgende petitie, die naar aanleiding van eerdere gesprekken tussen het LNVH en het ministerie van OCW, door enkele vrouwelijke Tenure Track-ers binnen de TU Delft werd gestart. Het LNVH steunt deze petitie van harte. Er is al een mooi aantal handtekeningen verzameld, maar dat aantal vergroten we graag. We vragen u dan ook de petitie te ondertekenen en te verspreiden binnen uw netwerk.

U vindt de link naar de petitie hier. Op 21 juni jl. werd de petitie tijdens het VSNU-café aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

Goed te weten: universiteiten organiseren met regelmaat, en ook in samenwerking met vakbonden, medewerkersbijeenkomsten over CAO-bepalingen (en gevolgen hiervan). Een dergelijke bijeenkomst biedt een mogelijkheid bovenstaande kwestie bij uw organisatie te agenderen.