Minerva-Prijs 2004 voor prof.dr. Ute Ebert


Minerva-Prijs 2004 voor prof.dr. Ute Ebert

De Minerva-Prijs 2004 van de Stichting FOM voor de beste wetenschappelijke publicatie van een vrouw over een natuurkundig onderwerp in de afgelopen twee jaar is toegekend aan prof.dr. Ute Ebert. De jury koos haar publicatie unaniem uit 28 inzendingen. De uitreiking van de prijs vond plaats op 26 mei 2004.

De Minerva-Prijs 2004 van de Stichting FOM voor de beste wetenschappelijke publicatie van een vrouw over een natuurkundig onderwerp in de afgelopen twee jaar is toegekend aan prof.dr. Ute Ebert. De jury koos haar publicatie unaniem uit 28 inzendingen. De uitreiking van de prijs vond plaats eind mei 2004.

Ebert (42) krijgt de prijs voor een artikel waarin zij het spontane opsplitsen van vonken verklaart met behulp van nauwkeurige simulaties en analytisch inzicht. Ebert, de drijvende kracht achter het onderzoek, en haar collega's gebruiken hiervoor een eenvoudig model. Tot nu toe namen natuurkundigen aan dat dit model zonder toevoegingen wel de groei maar niet het vertakken van vonken kon verklaren. De jury prijst Ebert om haar moed om te werken aan een dergelijke wiskundige beschrijving van een probleem. Het onderzoek heeft tot zeer succesvolle resultaten geleid, die zijn gepubliceerd in onder andere het prijswinnende artikel. De jury hoopt dat Eberts doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen om, tegen de heersende mode in, te doen wat ze leuk vindt, een inspiratiebron is voor iedere fysicus.

In 1987 studeerde Ebert af in de natuurkunde aan de Universiteit van Heidelberg in Duitsland. Vervolgens bracht ze een onderzoeksjaar aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem door en promoveerde zij aan de Universiteit van Essen op een onderwerp in de polymeerdynamica. In 1994 kwam ze als postdoc naar het Instituut-Lorentz van de Universiteit Leiden. Sinds 1998 is ze verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, waar ze op dit moment leider is van het pilot-thema 'Nonlinear dynamics and complex systems'. Daarnaast is ze sinds 1 maart 2002 één dag in de week hoogleraar aan de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het doel van de tweejaarlijkse Minerva-Prijs is vrouwelijke onderzoekers in de natuurkunde meer zichtbaarheid te geven. De prijs maakt deel uit van het FOm/v-Stimuleringsprogramma dat FOM in 1998 heeft ingesteld om meer vrouwelijke natuurkundigen te behouden voor de Nederlandse fysica. Het programma bood vrouwelijke onderzoekers onder andere extra mogelijkheden voor financiering van onderzoeksvoorstellen en tijdelijke wetenschappelijke posities, en van reizen, congresbezoek en uitnodigen van vrouwelijke gastonderzoekers. Alle middelen in het FOm/v-Stimuleringsprogramma zijn inmiddels bestemd. De prijs zelf heeft als specifiek doel excellente vrouwelijke fysici voor het voetlicht te brengen en een impuls te geven aan de carrière van de prijswinnares. Aan de Minerva-Prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden, door de winnares vrij te besteden.

Meer informatie over het onderzoek van Ute Ebert op haar persoonlijke website [https://homepages.cwi.nl/~ebert/].