Prof. Rianne Letschert nieuwe Rector Magnificus UM


Prof. Rianne Letschert nieuwe Rector Magnificus UM

De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht heeft de benoeming aan van prof. dr. Rianne Letschert tot Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht aangekondigd. Zij volgt prof. dr. Luc Soete op voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid van herbenoeming. De officiële rectoraatsoverdracht vindt plaats op 1 september 2016.

Meer informatie