LNVH Monitor 2016: Universiteiten niet-VSNU


LNVH Monitor 2016: Universiteiten niet-VSNU

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren maakt gebruik van personeelsgegevens van de 14 universiteiten die zich onder koepelorganisatie VSNU verenigd hebben. Dit betekent dat in de Monitor een aantal zelfstandige en/of particuliere universiteiten buiten beschouwing worden gelaten, onder wie onderstaande universiteiten. Onderstaande gegevens zijn door de betreffende universiteiten aan LNVH geleverd. 

Universiteit voor Humanistiek [peildatum 31 december 2015]
percentages gerekend in personen

Functiecategorie vrouwen mannen
Hoogleraar 41% 59%
Bijzonder hoogleraar 27% 73%
Universitair hoofddocent 50% 50%
Universitair docent 68% 32%
Docent 67% 33%
Onderzoeker 71% 29%
Promovendus 100% 0%
PhD 49%  51%


Nyenrode Business Universiteit [peildatum 1 maart 2016]
percentages gerekend in personen

Functiecategorie vrouwen mannen
Professor   27%  73%
Associate Professor  28% 72% 
Assistant Professor 31%  69%
PhD 49% 51%