Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders


Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders

Het stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft Gerty Lensvelt-Mulders benoemd voor een tweede termijn van drie jaar als rector en voorzitter van het college van bestuur per 1 juli aanstaande. Het stichtingsbestuur heeft hiertoe besloten na consultatie van de academische gemeenschap. Gerty Lensvelt-Mulders trad op 1 juli 2012 aan als rector voorzitter van het college van bestuur.

Meer informatie