CBS: Ook onder gepromoveerden sekseverschillen op arbeidsmarkt


CBS: Ook onder gepromoveerden sekseverschillen op arbeidsmarkt

De jaarlijkse aanwas van gepromoveerden neemt in Nederland al twee decennia toe. Dit
komt vooral door een groeiende groep vrouwelijke gepromoveerden. De arbeidsdeelname
is hoog onder gepromoveerden. Toch blijkt dat gepromoveerde vrouwen in vergelijking
met gepromoveerde mannen minder vaak een voltijdbaan hebben, minder vaak een
leidinggevende functie bekleden en een lager inkomen hebben. Zelfs wanneer rekening
wordt gehouden met kenmerken zoals het aantal kinderen, leeftijd en beroepssector,
blijven er sekseverschillen bestaan in deze arbeidskenmerken.

Lees hier verder