UvA studenten onderzoeken lage percentage vrouwelijke hoogleraren


22 Feb 2016

UvA studenten onderzoeken lage percentage vrouwelijke hoogleraren

In het najaar van 2015 onderzocht een groep van vier studenten hoe het mogelijk is dat er zo weinig vrouwelijke hoogleraren zijn in Nederland (17.1%), wat hiervan de gevolgen zijn en wat de academische wereld eraan kan doen om hier verandering in te brengen.

Het onderzoek bestond uit een enquête onder 100 studenten en diepte-interviews met vier gevorderde vrouwelijke academici. De  bevindingen zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport dat afsluit met een zevental aanbevelingen aan het College van Bestuur van de UvA en de VU.

De opbrengst en aanbevelingen van dit onderzoek (inclusief een verslag van de avond in Spui 25) zijn hier te vinden.