Een willig oor. Gespreksronde met Colleges van Bestuur


Een willig oor. Gespreksronde met Colleges van Bestuur

"Ons netwerkbestuur bezoekt om het jaar met een of twee leden de Colleges van Bestuur van de dertien universiteiten. Het doel hiervan is een dialoog tot stand te brengen waardoor wij op constructieve wijze onze missie ten uitvoer brengen.

Eerstens bereiden we deze bezoeken uitermate zorgvuldig voor, altijd met een aantal collega vrouwelijke hoogleraren van de betreffende universiteit (meestel vergezellen twee van hen ons bij ons bezoek) en veelal met beleidsmedewerkers en/of het secretariaat. Wij proberen hierdoor een actueel beeld te krijgen van de aantallen en percentages vrouwen op academische posten en een idee te krijgen van de doorstroming en de bevorderingen en obstakels daartoe. We bekijken vooraf samen uitgebreid welke inspanningen deze universiteit zich al getroost om die percentages te verhogen en hoe andere vrouwelijk hoogleraren dit ervaren.

Tijdens ons bezoek bespreken we dan met de vertegenwoordigers van het College de huidige situatie, eerdere en huidige activiteiten en mogelijke beleidspunten.

En onze ervaringen zijn over het algemeen positief, soms heel positief.

Maar, met mijn marketingoog zie ik ook dat effectieve communicatie veel herhaling vergt; het AIDA acroniem (awareness, interest, desire, action) gaat ook hier op: eenieder is zich ervan bewust dat de percentages vrouwelijke hoogleraren (te) laag zijn. Dat ze momenteel tot de laagste in Europa behoren staat niet zo duidelijk op het netvlies. Met onze bezoekjes creëren we verdere awareness, en wat interesse, en toch ook echte wil tot actie."