Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015


Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015 geeft inzicht in het actuele percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in wetenschappelijke organisaties.
[Executive Summary]

Sinds 2003 is de Monitor elke drie jaar uitgebracht door Stichitng de Beauvoir in samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Dit jaar fuseerde Stichting de Beauvoir met het LNVH, waarmee het uitgeven van de Monitor een taak van het LNVH is geworden.

Uit de Monitor 2015 blijkt dat aan de Nederlandse universiteiten 17,1% van de hoogleraren-fte’s door vrouwen ingevuld wordt: een toename ten opzichte van de vorige Monitor. Nederland staat daarmee op de drie na laatste plek in de rangschikking van EU-landen op basis van vertegenwoordiging van vrouwen binnen de wetenschap, net als in de vorige Monitor. Bovendien neemt het aandeel vrouwelijke hoogleraren in de Nederlandse wetenschap maar langzaam toe: met een gelijkblijvend groeitempo komt een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de groep hoogleraren pas in 2055 in zicht. Dat langzame groeitempo in het aandeel vrouwelijke hoogleraren laat zich overigens niet verklaren door de afwezigheid van gekwalificeerde vrouwelijke wetenschappers. Er is nu al (meer dan) voldoende potentieel onder vrouwelijke universitair hoofddocenten om in de nabije toekomst vertrekkende hoogleraren op te volgen.

U kunt de Monitor inzien via deze website en downloaden. Een overzicht van reacties op de Monitor in de pers vindt u hier.


ERRATUM: in een eerdere versie van de Monitor werd p. 55 ten onrechte vermeld dat het NWO-gebiedsbestuur Natuurkunde geen vrouwelijke leden heeft. In dit bestuur nemen echter zitting: 1 vrouwelijk lid en 4 mannelijke leden. 


Minister Bussemaker reageerde op de uitkomsten van de Monitor 2015 tijdens Pump your Career.