Agenda voor de Toekomst: van 2015 naar 2025


22 Sep 2015

Agenda voor de Toekomst: van 2015 naar 2025

Gelijk=Anders

Gelijk=Anders: Agenda voor de Toekomst

Op 21 september jl. overhandigde Gelijk=Anders de Agenda voor de Toekomst: van 2015 naar 2025 aan kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Ingrid du Caluwé (VVD) en Pia Dijkstra (D66) in Nieuwspoort. Hierin formuleert Gelijk=Anders tien ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die ze in 2025 nationaal en internationaal bereikt wil zien. In de Agenda komt naar voren dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen noodzakelijk zijn om vrouwen een stem te geven in de oplossing van mondiale problemen over o.a. vluchtelingen, radicalisering en extremisme. De rol van vrouwen blijkt namelijk cruciaal. Gelijk=Anders is een breed samenwerkingsverband van organisaties dat zich inzet om de internationale en nationale (politieke) agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten te beïnvloeden.

Gelijk=Anders is een samenwerkingsverband, bestaande uit maatschappelijke organisaties, platforms, netwerken en allianties in Nederland. Gelijk=Anders houdt zich onder andere bezig met de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, genderrechtvaardigheid, mannenemancipatie, gezondheid en reproductieve rechten, vrede en veiligheid, gender gerelateerd geweld, diversiteit en discriminatie en arbeid en migratie.

De Agenda is te lezen op www.gelijkisanders.nl