Projectplan EQUAL


Projectplan EQUAL

Doelstelling:
Doel van het project Participatie van Vrouwen als Prioriteit van Wetenschap is om de kennis over het probleem van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in wetenschap en onderzoek onder bestuurders, beleidsmakers en (mannelijke en vrouwelijke) wetenschappers te vergroten en de onderbenutting van het beschikbare talent tot een hoofdpunt te maken op de agenda van het wetenschapsbeleid in Nederland. Tevens wil het project werken aan empowerment van vrouwelijke wetenschappers.

LNVH: van UHD tot hoogleraar
Het project bestaat uit het organiseren van een evenement voor vrouwelijke UHD's en hoogleraren, met in de ochtend workshops waarin de vrouwelijke UHD's een aantal loopbaanondersteunende inzichten aangereikt krijgen, 's middags een symposium voor de UHD's en vrouwelijke hoogleraren samen, afgesloten met de start van een netwerk van mentoren (hoogleraren) en mentees (UHD's). De vervolgactiviteiten bestaan uit het onderhouden van dit mentoringnetwerk en het evalueren ervan, alsmede uit het uitgeven van een publicatie, gebaseerd op het evenement.

Deelactiviteiten:
Gegevensverzameling vrouwelijke UHD's en hoogleraren
Congres 'van UHD tot hoogleraar'
Ontwikkeling en evaluatie mentoringtrajecten
Publicatie 'van UHD tot hoogleraar'

Producten:
Database vrouwelijke UHD's en hoogleraren
Congres 'van UHD tot hoogleraar'
Mentoringnetwerk vrouwelijke hoogleraren en UHD's
Publicatie 'van UHD tot hoogleraar'

Zie voor meer informatie: www.participatiealsprioriteit.nl

EQUAL is een programma van het Europees Sociaal Fonds dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. De projecten hebben een innovatief karakter, en zijn bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe methoden.