LNVH Activiteitenplan 2019


LNVH Activiteitenplan 2019

Bekijk hier het activiteitenplan voor het jaar 2019, opgesteld door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het LNVH zet zich ook dit jaar weer in voor structurele en duurzame bijdragen aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap. Het LNVH kon in 2018 relatief positief nieuws brengen: het percentage vrouwelijke hoogleraren oversteeg voor het eerst de 20% (20,9). Echter, zonder verdere gerichte actie, zal het nog minstens tot 2048 duren voordat er een kans is dat er gender balance wordt bereikt. Daar waar er groei zit in het percentage vrouwelijke hoogleraren, zie het LNVH het percentage vrouwelijke promovendi voor het zesde jaar op rij dalen. Een zorgelijke trend die het belang van aandacht voor de M/V-verdeling in de gehele pijplijn onderstreept.

Net als in voorgaande jaren zullen de activiteiten van het LNVH onder te verdelen zijn in twee focusgebieden: beleidsbeïnvloeding en capaciteitsvergroting. Dit is in lijn met de doelen die het LNVH stelde in het kader van de subsidieaanvraag 2016 - 2020, ingediend bij en goedgekeurd door het ministerie van OCW. Het LNVH volgt de nationale en internationale trends en ontwikkelingen op de voet en past acties en activiteiten hierop aan. Dit alles met als ultiem doel: het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar topposities in de wetenschap om uiteindelijk te komen tot een evenredige man-vrouwverdeling binnen de academische gemeenschap. 2019 zal in het teken staan van continuering van de succesvolle activiteiten die in de afgelopen jaren kenmerkend voor het LNVH zijn geworden. Daarnaast is er een aantal nieuwe speerpunten vastgesteld en zal er een aantal bijzondere evenementen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de Gender Summit, die in 2019 in Nederland als gastland zal hebben. Tot slot zal er aandacht uitgaan naar het doen van een nieuwe subsidieaanvraag bij onze partners OCW en NWO. In dat proces zal er uiteraard tevens, in samenwerking met een extern evaluatiebureau, worden teruggekeken op de afgelopen vijf jaar om zo gedegen richting te kunnen geven aan het beleid in de periode 2020 – 2025.