menu
NL EN

VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE ACADEMIE 1 OP DE 4 HOOGLERAREN VROUW

Eind 2020 is het gemiddelde percentage vrouwelijke hoogleraren aan de universiteiten in Nederland 25,7%. Dat is een stijging van 1,5 procentpunt ten opzichte van ultimo 2019, toen het gemiddelde percentage 24,2 bedroeg. Voor het eerst in de geschiedenis is het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland meer dan 25% en is dus een op de vier hoogleraren vrouw. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de critical mass. Ook bij de vrouwelijke universitair hoofddocenten bereiken we een mijlpaal. Daar zien we een stijging van 27,5% naar 30,4% en wordt de 30%-grens voor het eerst doorbroken. Benieuwd naar de andere mijlpalen? Je vindt ze uitgelicht in de Monitor.


NOG ALTIJD STERKE DALING PERCENTAGE VROUWEN BIJ ELKE STAP OP CARRIÈRELADDER

Hoewel we een stijging zien van het aandeel vrouwen in elke functiecategorie, neemt het aandeel vrouwen nog altijd sterk af bij elke stap op de carrièreladder. Bij de studenten is het aandeel vrouwen (50,6%) net iets groter dan het aandeel mannen. Het aandeel vrouwen bij de geslaagden is met 53,5% nog groter dan bij de studenten. Des te opvallender is de terugval in het aandeel vrouwen in de functiecategorie promovendus naar 44,4%. Per opeenvolgende functiecategorie daalt het percentage vrouwen van 43,5% universitair docenten, naar 30,4% vrouwelijke universitair hoofddocenten en 25,7% vrouwelijke hoogleraren.


HET AANDEEL VROUWELIJKE HOOGLERAREN STIJGT BIJ ALLE UNIVERSITEITEN

Tussen ultimo 2019 en ultimo 2020 steeg het percentage vrouwelijke hoogleraren bij alle universiteiten. De stijging loopt uiteen van 0,1 procentpunt bij de Radboud Universiteit Nijmegen tot 3,5 procentpunt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er zijn inmiddels 4 universiteiten de grens van 30% vrouwelijke hoogleraren gepasseerd: de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Leiden. De Open Universiteit is de eerste universiteit die de grens van 40% vrouwelijke hoogleraren overschrijdt. Hekkensluiter is dit jaar de Technische Universiteit Delft met 17,9% vrouwelijke hoogleraren, die daarmee als enige universiteit de grens van 20% vrouwelijke hoogleraren nog niet heeft bereikt.


STREEFCIJFERS VOOR PERCENTAGE VROUWELIJKE HOOGLERAREN

Ultimo 2020 zijn er 3 universiteiten die het streefcijfer voor vrouwelijke hoogleraren voor 2020 nog (net) niet hebben gehaald. Inmiddels zijn er op verzoek van het LNVH nieuwe streefcijfers gesteld voor 2025. Worden de streefcijfers behaald, dan zal in 2025 geen enkele universiteit meer een percentage vrouwelijke hoogleraren onder de 25% hebben. Bovendien is dan met 31,2% voor het eerst gemiddeld 1 op de 3 hoogleraren vrouw. Op basis van de groei ultimo 2019 - ultimo 2020, zullen 8 van de 14 universiteiten ultimo 2025 hun streefcijfer voor 2025 behalen. Zijn deze streefcijfers ambitieus genoeg? En wat gebeurt er als je de prognose baseert op de periode ultimo 2016 – ultimo 2020, inclusief het effect van de Westerdijk Talent Impuls? Je leest het in de Monitor.


BLIJVEN WE WACHTEN TOT 2040?

Blijven de percentages vrouwelijke hoogleraren met ditzelfde groeitempo stijgen, dan bereiken we ultimo 2040 een evenredige man-vrouwverdeling onder de hoogleraren. Vorig jaar lag deze prognose op 2041.

LNVH – 20 JAAR

In 2001 werd het LNVH een officiële stichting. In dat jaar bedroeg het percentage vrouwelijke hoogleraren een schamele 6,5%. Vooral in de afgelopen 5 jaar steeg het percentage vrouwelijke hoogleraren aanzienlijk, tot 25,7% ultimo 2020. Ook werd de focus verlegd van alleen het omhoog brengen van de percentages vrouwelijke hoogleraren, naar aandacht voor evenredigheid in de gehele pijplijn en het bereiken van een inclusieve academische werkomgeving. Dit jaar viert het LNVH het 20-jarig jubileum. Wat zijn opvallende ontwikkelingen in die afgelopen 20 jaar? Download hier de poster met de highlights. Graag een gedrukt exemplaar van de Monitor of de poster ontvangen? Stuur een mail naar info@lnvh.nl.

Dit is een kleine greep uit de bevindingen in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021. Download de Monitor voor meer informatie over onder andere functiecategorieën, salarisschalen, leeftijd, vaste en tijdelijke aanstellingen, Glazen Plafond Indexen, wetenschapsgebieden, umc’s en academisch management.Downloads


monitor 2021 poster 20 jaar grafieken 2021 extra tabellen

Download de eerdere Monitors


OVER HET LNHV

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is een netwerk-, kennis- en belangenbehartigingsorganisatie - met meer dan 1500 aangesloten vrouwelijke universitair hoofddocenten en hoogleraren. Het LNVH zet zich in voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap, voor een verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap en een inclusieve en veilige academie. Eens per jaar brengt het de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren uit. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. Daarmee vormt de Monitor de fundering onder maatregelen en beleid op het gebied van genderdiversiteit, zet het aan tot actie en geeft het inzicht in waar de obstakels zich bevinden in de nog altijd gebrekkige doorstroom van vrouwen naar de top.


Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
info@lnvh.nl
www.lnvh.nl