LNVH OPZIJ Wisselleerstoel


LNVH OPZIJ Wisselleerstoel

This information in English? Please see attachment.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en OPZIJ lanceren profileringsleerstoel voor gendergerelateerd onderzoek ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap.

Het LNVH en OPZIJ zijn daarom op zoek naar een:

BIJZONDER HOOGLERAAR voor de LNVH OPZIJ WISSELLEERSTOEL (min. 0,4 fte, 2 jaar)

De Opzijleerstoel werd in 1997 ingesteld aan de Universiteit van Maastricht door het bestuur van de Stichting Opzij, samen met de redactie van Opzij en de directie van de Weekbladpers. De leerstoel is sinds 1998 door vijf achtereenvolgende hoogleraren bezet. In 2017 gaat de leerstoel in nieuwe vorm als LNVH OPZIJ Wisselleerstoel verder. Vrouwelijke wetenschappers (UHD's) werkzaam bij een bij de VSNU aangesloten universiteit kunnen aanspraak maken op de leerstoel, en wetenschappers uit alle vakgebieden komen in aanmerking, mits hun onderzoek aantoonbaar gendergerelateerd is.

De LNVH OPZIJ wisselleerstoel is in het leven geroepen om een impuls te geven aan de carrière van vrouwelijke wetenschappers in de hoogste echelons van de Nederlandse wetenschap. Daarnaast is de wisselleerstoel specifiek bedoeld om onderzoek naar gendergerelateerde thema's te ondersteunen en zichtbaarder te maken.

De leerstoel is onbezoldigd. Er is een profileringsbudget aan verbonden van €5.000 per jaar. De hoogleraar verricht haar werkzaamheden – onderzoek, onderwijs en publicitaire activiteit naar buiten – als werknemer van de eigen universiteit.

Voor de start van de wisselleerstoel wordt een suggestie gedaan in het in te dienen leerstoelplan. De wisselleerstoelhouder dient echter zo spoedig als mogelijk in functie te treden in het betreffende academisch jaar.

De leerstoel heeft het karakter van een wisselleerstoel, met als gevolg dat de bijzonder hoogleraar wordt benoemd voor een periode van twee jaar. De leerstoel dient (in principe) als opstap naar een gewoon hoogleraarschap, aansluitend op de wisselleerstoelperiode.

Gewenste kwalificaties:        

De kandidaat-LNVH OPZIJ leerstoelhouder:

 • is een ervaren onderzoeker blijkend uit een promotie en hooggewaardeerde (internationale) publicaties;
 • is een (internationaal) erkend en gereputeerd deskundige en heeft overzicht over de ontwikkelingen binnen haar vakgebied;
 • beschikt over een up?to?date nationaal en internationaal netwerk;
 • is succesvol gebleken in het aantrekken van tweede en derde geldstroom;
 • heeft gevoel voor en is succesvol gebleken in de valorisatieaspecten (social impact) van onderzoek;
 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • doet toonaangevend onderzoek naar een gendergerelateerd thema;
 • heeft de kwaliteiten om als ambassadeur voor de leerstoel op te treden.   

Het structuurrapport voor deze leerstoel vindt u in de bijlage (NL en ENG). Kandidaten wordt gevraagd te reageren voor 13 juli 2017. Graag ontvangt de commissie een:    

 • CV, inclusief lijst van publicaties
 • Aanbevelingsbrief met een bevoegdverklaring van het College van Bestuur van de eigen universiteit
 • Leerstoel Performance Plan (eigen leeropdracht met bijbehorende doelen) met beknopt budgetoverzicht (geheel max. 3 A4)
 • De namen van twee referenten

U kunt deze stukken – onder vermelding van LNVH OPZIJ wisselleerstoel + UW NAAM - sturen naar . Deadline: 13 juli 2017.