DWS Fund


DWSF 2012 Anne Cutler

Distinguished Women Scientists Fund DWSF 2012 Anne Cutler:

In 2012 heeft het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het Distinguished Women Scientists Fund opgericht. De aanleiding hiervoor was het verzoek van prof.dr. Anne Cutler aan haar collega’s en vrienden om haar ter gelegenheid van haar emeritaat geen afscheidscadeau te geven maar een bedrag te doneren aan het LNVH. Het bestuur van het LNVH heeft deze geste in dank aanvaard en besloten het totaal te ontvangen bedrag te verdubbelen en in de vorm van een reisbeurs ter beschikking te stellen aan vrouwelijke in Nederland werkende postdocs die tot drie jaar na hun promotie (met verlengingsclausule) in 2012 in het kader van het vakgebied van Anne Cutler, psycholinguïstiek, een buitenlandse reis willen maken. In 2013 en 2014 gelden andere vakgebieden. Het fonds loopt vooralsnog tot 2015.

Voor 2012 is het fonds DWSF 2012 Anne Cutler genoemd. In 2013 en 2014 zal de naam Distinguished Women Scientists Fund zijn.

Laureaten DWSF 2012 / Anne Cutler zijn:

  • Susanne Brouwer, postdoctoraal onderzoeken aan de Rijksuniversiteit Groningen, die een presentatie zal houden op het 11th International Symposium of Psycholinguistics in Spanje;
  • Caroline Junge, post doc aan de Universiteit van Amsterdam, voor een Workshop on Infant Language Development (WILD) in San Sebastian;
  • Anja Schüppert, post doc aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor onderzoek aan het Laboratoire Parole et Language, Université d'Aix-Marseille in Frankrijk.