News


Monitor Talent naar de Top 2017

02-07-2018

Op 29 juni jl. werd de Monitor Talent naar de Top 2017 gepresenteerd. Het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars is in 2017 gestegen naar 23,6%. Het aandeel vrouwen in de subtop is gestegen naar 27,9%. Vrouwen maken inmiddels 43,7% uit van de totale organisatie van charterondertekenaars. Sinds de start van het charter in 2008 groeit het aandeel vrouwen in de top gestaag met 1 procentpunt per jaar. 

De monitor laat zien dat charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. Hoe langer organisaties verbonden zijn aan het Charter Talent naar de Top, hoe beter het m/v-diversiteitsbeleid in de praktijk binnen de organisatie wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Lees hier meer