News


Caty Asscher award

11-04-2018

De Caty Asscher Award beoogt een continue beweging binnen organisaties waarin mannen en vrouwen vanuit ieders kracht gezamenlijk het verschil kunnen maken. Voor organisaties en de wereld. Nu en in de toekomst. De Caty Asscher award is in het leven geroepen om het gedachtegoed van Caty Asscher te borgen en community building te realiseren.

 

Iedere twee jaar
De Caty Asscher Award is een tweejaarlijks terugkerende prijs. Organisaties, bedrijven, sociale partners, overheid, evenals alumni van Caty’s programma’s en leergangen worden van harte uitgenodigd om goede praktijken te nomineren en deze aan te melden voor de award. De volgende award wordt uitgereikt op donderdag 14 maart 2019.

Meer informatie

 

Kijk je naar de medische wereld, dan valt het grote aantal vrouwelijke artsen en studenten geneeskunde op. Toch is in Nederland de doorstroom van vrouwelijke artsen – en andere hoogopgeleide vrouwen – naar leidinggevende posities nog relatief beperkt. Feminiene leiderschapskwaliteiten – van vrouwen én mannen – gericht op aandacht, samenwerken en empathie krijgen weliswaar steeds meer waardering, in de top van organisaties heerst nog overwegend een masculiene cultuur met focus op resultaat, efficiency en productie. Vrouwelijk leiderschap is nog niet vanzelfsprekend en het carrièrepad is nog veelal mannelijk gedefinieerd. Dit brengt voor vrouwen in hogere posities en/of die hogere posities ambiëren een bijzondere uitdaging met zich mee om hun feminiene waarden ook werkelijk toe te kunnen voegen.

Caty Asscher startte daarom in 2005 met Anna Hinze de Leergang Strategisch Leiderschap voor vrouwelijke artsen. Destijds uniek in haar soort met als doel: het versterken van de kracht van vrouwelijk leiderschap opdat er meer vrouwen doorstromen naar de top van hun organisatie. Anno nu geldt dit doel onverminderd. Recente cijfers van het World Economic Forum (2017) laten zien dat het in Nederland nog steeds van belang is meer vrouwen op invloedrijke posities te krijgen.