Programme


LNVH Spring Symposium 2017

18 mei 2017 – Muntgebouw Utrecht – Aanmelden

WOMEN IN MEDIA - YOU ARE INVITED!

 

Dagvoorzitter: Petra Stienen, publicist, adviseur, spreker en politicus (bio)
Keynote: Janneke van Heugten, publiciteitsexpert (Vaker in de Media - bio)

Ga in debat met mediamakers en redacteuren van de grote dagbladen en toonaangevende discussieprogramma's en wetenschappers op het gebied van de media. Ontwikkel uw eigen mediastrategie, verbeter uw zichtbaarheid, krijg tips voor het geplaatst krijgen van uw opiniestuk en werk aan uw presentatie- en interviewskills tijdens workshops:

1) Masterclass Mediatraining - in de 2e ronde nog plekken beschikbaar!
2) Schrijf jezelf de media in
3) Zelf (online) nieuws maken
4) In gesprek met media: bepaal je eigen agenda!  
5) GOUD! - Ja zeggen tegen interviewaanvragen

Het LNVH biedt vijf verschillende workshops aan, voor zowel de early, mid- als advanced researcher. U kunt er twee volgen. Klik hier voor een beschrijving van de workshops en MELD U NU AAN! Iedereen is van harte welkom, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de workshops. Reserveer daarom direct en wees zeker van een plekje. Verspreid deze uitnodiging vooral in uw netwerk! 

WAT/WANNEER/WAAR

 • LNVH Spring Symposium 2017  
 • 18 mei 2017
 • 12h00 (inloop met lunch, start 13h00) – 18h00
 • Muntgebouw Utrecht (15 minuten lopen vanaf Utrecht CS)
 • Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
 • Kosten deelname 50 EUR
 • Voertalen Nederlands en Engels

Achtergrond:
Het LNVH nodigt u van harte uit voor het Spring Symposium 2017: 'Women in Media - You are invited' op 18 mei a.s.

In de media komen mannen 3 tot 4x vaker aan het woord als bron van het nieuws (politicus, expert of woordvoerder) dan vrouwen, zo toont recent onderzoek aan. Een eenzijdige en stereotypische representatie van de wereld om ons heen, en een beperkt beeld dat bestreden dient te worden. Daarom is zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers dit jaar het thema van het LNVH Spring Symposium.

Het symposium agendeert met name zichtbaarheid op podia die niet per se wetenschappelijk zijn: in kranten, op televisie, op de radio en via social media-kanalen. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke experts in beeld? Waarom lijken er steeds dezelfde (soort) experts aan tafel te zitten? Hoe kom je eigenlijk in de kaartenbak? En: hoe kunnen vrouwelijke wetenschappers hun contacten met media verder verdiepen en uitbreiden? Samen met mediamakers bespreken we hardnekkige mythes over optreden in de media en bieden we informatie over alles wat er komt kijken bij het deelnemen aan een talkshow, het geven van een interview, het schrijven van een opiniestuk, etc. Tenslotte zijn de workshops de plek waar u zelf aan de slag gaat met uw eigen vragen.

Promovendi, postdocs, universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren (m/v) van alle Nederlandse universiteiten en universitair medisch centra zijn van harte welkom, alsmede bestuurders, beleidsmakers en beleidsadviseurs op het gebied van gender- en diversiteitsbeleid.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor het LNVH Spring Symposium 2017 via deze link. Daarbij kiest u direct voor twee workshops (zie beschrijvingen hier). NB: in de eerste ronde worden alle workshops in het Nederlands aangeboden. In de tweede ronde worden twee van de vijf workshops in het Engels aangeboden.

Kosten voor deelname aan het LNVH Spring Symposium 2017 bedragen 50 euro - dit is inclusief het bijwonen van de twee workshops. U ontvangt na aanmelding een factuur. Het aantal plaatsen voor zowel symposium als de afzonderlijke workshops is beperkt, we werken met een first-come-first-served-principe.

 

Het LNVH-bestuur en –bureau kijken ernaar uit u te verwelkomen op 18 mei a.s. Houd onze website in de gaten voor updates in het programma en de bekendmaking van de deelnemers aan het debat. Aarzel niet contact met ons op te nemen via met eventuele vragen en/of opmerkingen.

 

 


May 18, 2017 - Muntgebouw Utrecht - REGISTER NOW!

 

WOMEN IN MEDIA - YOU ARE INVITED!

Moderator: Petra Stienen, author, advisor, public speaker and politician (bio)
Keynote speaker: Janneke van Heugten, publicity expert (Vaker in de Media - bio)

Join the debate with media makers and editors of the leading newspapers and discussion programs, and scientists in the field of media. Develop your own media strategy, improve your visibility, learn how to get your opinion piece published and work on your presentation and interview skills during workshops:

1) Masterclass Media training (English) - still seats available in workshop round 2!
2) Schrijf jezelf de media in (Dutch)
3) Create your own (online) news (English)
4) In gesprek met media: bepaal je eigen agenda! (Dutch)  
5) GOUD! - Ja zeggen tegen interviewaanvragen (Dutch)

The LNVH offers five workshops for the early, mid- and advanced researcher. You can sign up for two. More information on the workhsop? Click here and REGISTER NOW! You are all invited and more than welcome. There are however limited places available in the workshops, so we recommend signing up a.s.a.p. Please feel free to extend this invitation to anyone else you think would be interested in the LNVH Spring Symposium.

WHAT/WHEN/WHERE

 • 2017 Spring Symposium LNVH
 • May 18, 2017
 • 12h00 (walk in lunch, 13h00 start) – 18h00
 • Muntgebouw Utrecht (15 minute walk from Utrecht CS)
 • Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
 • Registration fee EUR 50
 • Working languages English and Dutch

 

More information:  
The LNVH cordially invites you to the Spring Symposium 2017 'Women in Media - You are invited!' on May 18, 2017.

In media, men are 3 to 4 times more likely to speak as the source of the news (politician, expert or spokesperson) than women, recent studies show. A one-sided and stereotypical representation of today's society that needs to be challenged. Therefore, visibility of women scientists is key during this LNVH Spring Symposium.

 

The LNVH Spring Symposium will discuss in particular visibility in areas outside academia: in newspapers, on television, on the radio and in social media. The programme allows women scientists to expand and deepen their contacts with media makers. Also, media makers will challenge persistent myths and doubts about appearing in the public arena. Ask all of your questions about participating in a talk show, about doing an interview, about writing an op-ed, etc. And of course: practice your skills in various workshops.

 

We invite PhDs, postdocs, assistant/associate and full professors (M/F) from Dutch universities and university medical centres, as well as policy makers and policy advisors in the field of Women & Science (in the broad sense).

 

Keywords: women and media, visibility, networking, pro-active engagement, networking lunch, information&inspiration, leading by example.

 

Registration
Sign up for the LNVH Spring Symposium, and register for your two workshops via this link. Descriptions of the workshops can be found here. Please note that the workshops in English (two out of five) are offered in the second round.

 

The registration fee is set at EUR 50 - this includes participating in the two workshops of your choice. You will receive an invoice/information for payment after your registration. Places for both the symposium in general as for the specific workshops are available on a first-come, first-served basis.

 

 

The LNVH Board and Bureau are looking forward to welcoming you on May 18. Please make sure to register in time and keep an eye on our website for updates! If you have any questions, do not hesitate to contact us at

 

 


 

LNVH Spring Symposium 2017 - Workshops

LNVH Spring Symposium 2017 - Workshops

Masterclass Mediatraining - alleen in ronde 2 nog plekken beschikbaar!
ElroyCOM Training

Deze workshop geeft praktische tips voor en over interactie met de nieuwsmedia. Hoe ga je het gesprek aan met verschillende journalisten, hoe houd je vervolgens regie over dat gesprek, hoe bouw je bruggetjes, ga je om met framing of met afleidende en sturende vragen? De workshop biedt veel gelegenheid uitgebreid te oefenen. Met acteur!

This workshop provides practical tips on how to interact with the news media. How do you handle interviews with several journalists, how do you keep control of the conversation, how do you build bridges, how do you deal with framing or with distracting and leading questions? The workshop offers plenty of room to practice. Actor available!

Schrijf jezelf de media in
Janneke van Heugten (VIDM)

Redacties en journalisten zoeken naar deskundigen die van toegevoegde waarde zijn als informatieleverancier voor een actueel onderwerp. Wat kun je zelf doen om zonder al te veel inspanningen toch gevraagd te worden voor interviews? Of een door jou geschreven tekst in de krant te zien staan? Na de workshop weet je waar je op moet letten bij het schrijven van een opiniestuk. Maar ook hoe je met een korte reactie op het nieuws je hoofd boven het maaiveld kunt uitsteken. 

Zelf (online) nieuws maken
Harmke Oudenampsen (Mediashot)

Speel in jezelf online in de kijker met deze workshop. Leer hoe je zelf een online video maakt met je smartphone. En hoe je daarbij een onderwerp kiest dat wordt opgepikt en nieuwswaarde heeft. In deze training krijg je daarnaast de nieuwste tips en apps en trucs op videogebied. En je leert waarom (live) video zo hoog in de tijdlijnen van platformen als bijvoorbeeld Facebook en Instagram wordt gezet.

Do you want to reach more people online? Learn how to make your own online videos just by using your smartphone. How to select a topic that will get noticed and is newsworthy? In this training you will get the latest tips, apps and tricks about online viedo as well. Learn why the practice of (live) video grows so fast and is becoming more and more important. And you will learn why video is so present on platforms like Facebook and Instagram.

In gesprek met de media: bepaal je eigen agenda!
E
llen Kleverlaan

Een succesvol mediaoptreden begint met het formuleren van jouw centrale boodschap of thema. En wel zodanig dat ook niet-vakgenoten je begrijpen en geïnteresseerd raken in wat je te vertellen hebt. Hoe? Een kwestie van goed weten wie de doelgroep is en daar je boodschap op afstemmen. Maar dan wil je, eenmaal onder vuur genomen door een kritische journalist, wel aan zet blijven. Hoe maak je jouw punt als de agenda van de journalist (vaak) een andere is? In deze mediatraining gaat het om zowel het formuleren van je boodschap als om tactieken om vast te houden aan die boodschap, waarbij vorm en inhoud voor synergie zorgen.

GOUD! - Ja zeggen tegen interviewaanvragen
Machteld Kooij

In deze intensieve workshop gaan deelnemers direct zelf aan de slag: ze krijgen een microfoon onder hun neus en worden overvallen met vragen. Op deze manier oefen je in het snel ordenen van je gedachten en het formuleren van een boeiend antwoord. Bovendien leer je dat jij de macht hebt in dit spel: de journalist heeft de microfoon, maar jij als gast hebt het Goud in handen. Uiteraard komen in de workshop tal van voorbeelden van goede en iets minder goede interviews voorbij.