Landelijke Bijeenkomst


Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2017

Due to weather conditions, our speakers were unable to travel to Utrecht for the Affiliates Meeting on December 12. The event will be postponed to Spring 2018.

Cultural change or ‘cultuuromslag’: a buzzword often heard when talking about diversity and inclusion in academia. And although regularly used, the concept remains vague, as many of you have pointed out. What does cultural change mean exactly, and why is it needed? How can we trigger these changes? As LNVH, we recognize your need to further discuss, clarify, and make concrete. Therefore, we decided to dedicate this year’s Affiliates Meeting to ‘Cultural change in academia: from buzzword to action’. 

What to expect?

A 'cultural change' is needed to stimulate and encourage the promotion of women in Dutch academia, is often said. After all, progress in reaching a proportionate representation of women is slow, despite numerous equal opportunity initiatives and policies set in place by universities. But what do we mean when we talk about ‘culture in academia’? How can we define the implicit patterns that are at play here, which shape the way women are positioned within the structures of the academy? And of course, how to move forward from this? 

LNVH board member Halleh Ghorashi (LNVH Board & VU University) kicks off the meeting by sharing some of her observations and ideas about patterns of exclusion in Dutch academia. Keynote speaker Heather Savigny (De Montfort University, Leicester UK) will then explore how cultural norms and practices feature in women’s structural disadvantage in academia. Inge Woudstra (W2O Consulting & Training) will be sharing her experiences of dealing with cultural changes in the corporate world. 


 

Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2016

Muntgebouw Utrecht

Op 12 december 2016 vond de LNVH Landelijke Bijeenkomst voor aangeslotenen plaats in het Muntgebouw in Utrecht. 

Onder leiding van Eva Jinek werd het onderwerp 'beloningsverschillen in de wetenschap' nader bekeken: van een contextschets wereldwijd tot het effect ervan op ons persoonlijk. Paulien Osse (WageIndicator) en Peter Hein van Mulligen (CBS) namen het eerste deel voor hun rekening en schetsten het bredere, maatschappelijke perspectief met betrekking tot beloningsverschillen. Daarna gaf Belle Derks (UU) een toelichting op het rapport 'Financiële Beloning van Mannen en Vrouwen in de Wetenschap'. In een panel bestaande uit Geert Jan Eissens (Human Capital Group), Marloes van Engen (UvT), Marion Stolp (RuG) en Belle Derks werden aanbevelingen en oplossingen gedeeld.

Aansluitend op de Landelijke Bijeenkomst presenteerde LNVH-bestuurslid Angela Maas de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. Collegeleden Wilma de Koning (Radboud Universiteit Nijmegen), Frank Baaijens (Technische Universiteit Eindhoven) en Huib Pols (Erasmus Universiteit Rotterdam) spraken over de conclusies en consequenties die zij aan de Monitor 2016 verbinden.

Bekijk vooral een korte videoimpressie van de dag, alsmede de reactie van Minister Bussemaker op de Monitor 2016.


 

Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2015

 

Tussendenken - ordeningen van een wetenschappelijke wereld

Op donderdag 15 oktober 2015 organiseerde het LNVH de jaarlijkse Landelijke Bijeenkomst voor aangeslotenen in het Polman's Huis te Utrecht. De avond stond in het teken van ontmoeting, debat en inspiratie, onder het genot van een heerlijk diner. Een tweetal lezingen bood ruimte voor verdieping en reflectie. Het thema van dit jaar is: 'Tussendenken - Ordeningen van een wetenschappelijke wereld'. We kwamen te spreken over een concrete ordening als publicatiepraktijk (en de genderbalans hierin), maar ook over meer abstracte manieren waarop vrouwelijke wetenschappers zich tot hun omgeving verhouden.

Inge van der Weijden werkt als onderzoeker bij het Centre for Science and Technology Studies aan de Universiteit Leiden. Sinds 2013 is ze betrokken bij de Europese onderzoeksgroep ACUMEN, dat zich richt op het begrijpen (en daarmee verbeteren) van evaluatiemechanismen in academia. Van der Weijden is hierin verantwoordelijk voor de vergelijkende analyse van de invloed van evaluatiemechanismen op de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke wetenschappers. Tijdens de Landelijke Bijeenkomst gaat zij dieper in op één van de elementen van wetenschappelijke evaluatie, namelijk het publiceren.

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector Filosofie aan De Haagse Hogeschool. Ze werd opgeleid tot huisarts en filosoof en was coördinator van de Junkiebond. Ze promoveerde in de filosofie en was van 2002 tot 2005 hoogleraar Gender en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen tot ordeningen komen. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën. In februari 2015 werd ze benoemd tot Denker des vaderlands.


 

Landelijke Bijeenkomst voor aangeslotenen 2014

Op 17 september hebben we vele aangeslotenen mogen verwelkomen in het Polman's Huis in Utrecht voor de jaarlijkse bijeenkomst. Er was een mooi programma samengesteld en we hebben kunnen genieten van een heerlijk diner. 

Thema: V[ert]ROUWEN in de WETENSCHAP
Datum: 17 september 2014
Tijd: 17h00 - 21h15
Locatie: Polman's Huis, Hoek Jansdam & Keistraat 2, 3512 HV Utrecht

De presentaties gegeven tijdens deze bijeenkomst vindt u onderaan dit bericht.

17h00 Inloop, ontvangst en kennismaking

17h30 Opening door LNVH-voorzitter prof. dr. Catholijn Jonker

Eerste gedeelte: VROUWEN in de WETENSCHAP

17h45 Interactieve lezing over 'Mindbugs'
          Esther Mollema, Direction Europe/HPO Centre Nederland

18h45 Diner & Intermezzo

Tweede gedeelte: VERTROUWEN in de WETENSCHAP - Gendered Innovations

20h15 Inleiding op het thema
          prof. dr. Simone Buitendijk, vice-rector Universiteit Leiden

20h30 Keynote lecture: Gendered Innovations
          How sex and gender analysis contributes to excellence in research
          prof. dr. Ineke Klinge, Associate Professor of Gender Medicine and
          co-Director EU/US Gendered Innovations in Science,
          Health & Medicine and Engineering Project 


21h15 Afsluiting