History


Ontstaan van het LNVH

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is in de jaren '90 informeel begonnen en op 9 augustus 2001 een stichting geworden.
Het LNVH is een netwerk van ruim 1100 vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke Universitair Hoofd Docenten (gegevens november 2016). Zij zijn afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten in Nederland.