menu
NL EN

AANDEEL VROUWEN DAALT NOG ALTIJD PER FUNCTIECATEGORIE

Nog altijd is het zo dat per opeenvolgende functiecategorie het aandeel vrouwen (in fte) afneemt. Nederland telt 53,9% vrouwelijke geslaagden, 43% vrouwelijke promovendi en 41,8% vrouwelijke universitair docenten. Deze percentages liggen relatief dicht bij elkaar. Vervolgens daalt het percentage aanzienlijk naar 28,4% vrouwelijke universitair hoofddocenten en 23,1% vrouwelijke hoogleraren.

Opvallend is hier dat het percentage vrouwelijke hoogleraren de grootste groei in 1 jaar ooit kent (20,9% naar 23,1%) en het percentage vrouwelijke UHD’s voor het eerst daalt (28,6% naar 28,4%). Dit heeft te maken met de Westerdijk Talent Impuls, waarbij er in de periode februari 2017 tot februari 2018 100 extra benoemingen van vrouwelijke hoogleraren hebben plaatsgevonden.


KWEEKVIJVER RIANT GEVULD

Bij de mannen is er een sterke aanwas te zien in de leeftijdscategorie 55-65 jaar en een afname in de leeftijdscategorie tot 55 jaar. Dit betekent dat er zich in de komende jaren een grote uitstroom aandient van mannen die met emeritaat gaan; dit biedt mooie kansen voor het benoemen van vrouwen op deze posities. Het LNVH rekent voor dat 77% van de uitstroom door emeritaat (mannen en vrouwen) vervangen kan worden door vrouwelijke UHD’s met ‘hoogleraarpotentie’.


PERCENTAGES VROUWELIJKE HOOGLERAREN PER UNIVERSITEIT LOPEN STERK UITEEN

Aan bijna alle Nederlandse universiteiten is het aandeel vrouwelijke hoogleraren gestegen. De plek in de ranking zegt echter niet alles. Belangrijk is het te kijken naar de groei die percentages vrouwelijke hoogleraren ultimo 2017 op ultimo 2018 doormaakten per instelling. 7 van de 14 universiteiten tonen een hoger groeipercentage dan het gemiddelde groeipercentage van 2,2 procentpunt. Uitschieters daarin zijn Maastricht University (5,2), de Open Universiteit (4,2), de Universiteit Utrecht (3,0) en ook de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente met 2,8 procentpunt.


NEDERLAND SCOORT SLECHT

Nederland scoort met 23,1% vrouwelijke hoogleraren slecht in Europa. We staan op plek 24 van de 28 EU-landen, achter België, Luxemburg, Tsjechië en Cyprus.


BLIJVEN WE WACHTEN TOT 2042?

Blijven de percentages vrouwelijke hoogleraren met ditzelfde groeitempo stijgen, dan bereiken we ultimo 2042 een evenredige m/v-verdeling onder de hoogleraren. Vorig jaar lag deze prognose nog op 2048. De kritische grens van 30% kan in 2025 bereikt worden.


DOWNLOAD DE MONITOR DOWNLOAD DE GRAFIEKEN

OVER HET LNHV

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is een kenniscentrum en lobby- en netwerkorganisatie - met meer dan 1400 aangesloten vrouwelijke UHD’s en hoogleraren - en zet zich in voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap. Eens per jaar brengt het de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren uit. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. Daarmee vormt de Monitor de fundering onder maatregelen en beleid op het gebied van genderdiversiteit, zet het aan tot actie en geeft het inzicht in waar de obstakels zich bevinden in de nog altijd gebrekkige doorstroom van vrouwen naar de top. Klik hier voor de eerdere Monitors.


Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Postbus 3021 3502
GA Utrecht
info@lnvh.nl
www.lnvh.nl