Monitor Vrouwelijke
Hoogleraren 2015

menu
LNVH presenteert

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015

Waar blijven de vrouwelijke hoogleraren?

Percentage vrouwen, van student tot hoogleraar

percentage vrouwelijke hoogleraren

Bron studenten en geslaagden: 1cHO 2014 , oktober 2014, in personen. Exclusief wetenschapsgebied Gezondheid.
Bron personeel: VSNU, WOPI, ultimo 2014, in fte. Exclusief wetenschapsgebied Gezondheid

572 vrouwen met hoogleraarpotentie

De kweekvijver is groot genoeg

vrouwen met hoogleraarpotentie

Bron: VSNU, WOPI, ultimo 2014, in personen. Exclusief wetenschapsgebied Gezondheid

Nederland scoort laag

Ranking vrouwelijke hoogleraren in Europa

Nederland scoort laag

Bron: Women in Science database (DG Research and Innovation EC), preliminary She Figures 2015 Link

Wachten tot 2055

Met de huidige groei van vrouwelijke hoogleraren over 41 jaar 50/50-vertegenwoordiging

wachten tot 2055

Bron: VSNU, WOPI, peildata 31-12, in fte. Exclusief wetenschapsgebied Gezondheid

Download

Download de monitor

Download de complete monitor

Wetenschappers in NL m/v

Nederland en Europa

Universiteiten

UMC's

Wetenschapsgebieden

Kweekvijver

Aanstellingsomvang

Salaris

Academisch management

Wetenschappelijke organisaties

Over LNVH


Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft ten doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en zet zich in voor een structurele en duurzame verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap. Het LNVH heeft ongeveer 950 aangeslotenen, onder wie vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke universitair hoofddocenten aan verschillende universiteiten en umc’s en uit verschillende disciplines.