Landelijke Bijeenkomst


Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2020 / Affiliates' Meeting 2020

On October 27th , the annual LNVH Affiliates’ Meeting took place. Central theme of this year: New Leadership. We were delighted to see more than 120 affiliates attending the event, and although the online possibilities to really interact and meet are limited, we feel that the online session was still a great way to meet each other and to welcome new affiliates. We want to thank our speakers, Astrid Elburg and Maartje Laterveer, as well as our moderator of the evening, Desiree Hoving, for helping us organize a great event. We would of course also like to thank all our affiliates that joined us for this wonderful evening and helped us reflect on new leadership and on the new LNVH leadership programme. Missed the event? Please find a clip of Maartje Laterveer’s spoken column on New Leadership here. A recap of the event will follow in due time.

 

 

 

Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2019 / Affiliates' Meeting 2019

Photo impression

 

On the 29th of October we were pleased to host our annual Affiliates Meeting at Mammoni, Utrecht. The evening was opened by Hanneke Takkenberg (chair of the LNVH), after which she gave the floor to Mineke Bosch (professor of Modern History at the University of Groningen) who enlightened us on 100 years of women's suffrage, and told us all about the exhibition she has put together at the Groninger Museum on this topic. More towards the end of the evening, we could listen to Mariëtte Hamer (SER chair) who gave a great lecture about the lobby for quotas, the decision-making in this process and the sensitivities surrounding quotas, and the necessity (or not?) of quotas for science.

We were also very pleased by having a selection of the exhibition 'Infinités Plurielles' displayed in the dining hall, with photos of women scientists by French photographer Marie-Hélène Le Ny. The exhibition provided an insight into the world of women scientists through their portraits and personal statements describing their research themes and their efforts for more (gender) equality within their professional field.

 

Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2018

Op 7 november 2018 vond de LNVH Landelijke Bijeenkomst: 'Verantwoordelijk leiderschap - inzetten van verandering', voor aangeslotenen plaats. Het thema van deze Landelijke Bijeenkomst draaide om leiderschap, het richting geven aan verandering in organisaties en de rol die u als universitair hoofddocent of hoogleraar daarin kunt spelen. 

Sandra Le Poole kreeg als hockeyster te maken met vraagstukken op het gebied van leiderschap, samenwerken, communiceren, motivatie en acceptatie. Deze kennis en ervaring zette ze in om een methode te ontwikkelen waarmee ze vandaag mensen en teams uit bedrijfsleven, overheid en gezondheidszorg effectief begeleidt in High Performance en Supportive Environment. Tijdens de Landelijke Bijeenkomst legt zij uit hoe teams kunnen werken aan een stimulerende werkomgeving waarin iedereen zich gesteund voelt. 

Meis Thewissen werkt momenteel als trainer/docent, als auteur, als executive coach en als lichaamsgericht psychotherapeut. Ze was in de afgelopen jaren directeur van de Van Ede Academie en Van Ede & Partners Arnhem, bureau voor outplacement en loopbaanbegeleiding en publiceerde een keur aan artikelen over uiteenlopende onderwerpen voor onder meer Tijdschrift voor Coaching en Loopbaanvisie. Meis Thewissen gaat tijdens de Landelijke Bijeenkomst in op het inzetten van verandering binnen organisaties, en ziet daarbij een duidelijke rol voor mid-career en advanced-career wetenschappers. Hoe kan men vanuit deze leidinggevende posities een 'supportive environment' creëren?

Marry de Gaay Fortman studeerde rechten aan de Vrije Universiteit. Bij advocatenkantoor Houthoff klom ze op tot advocaat-partner. Tussen 2001 en 2007 zat ze in het bestuur. Als commissaris houdt ze toezicht op KLM en De Nederlandsche Bank. Onlangs verscheen haar boek Verdrink geen dooie eend, over hoe zij zich staande houdt in de top van het bedrijfsleven. Ze is voorzitter van de Stichting Topvrouwen.nl. Topvrouwen.nl maakt aan de hand van een database de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in deze database krijgt de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls. De database staat open voor vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau. Marry de Gaay Fortman gaat met LNVH-voorzitter Hanneke Takkenberg in gesprek over het belang van vrouwen in bestuurlijke topposities, de mogelijkheden voor de weg ernaar toe, de meerwaarde van de kruisbestuiving wetenschap-bedrijfsleven en het belang van het inschrijven bij topvrouwen.nl


Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2017

Cultural change or ‘cultuuromslag’: a buzzword often heard when talking about diversity and inclusion in academia. And although regularly used, the concept remains vague, as many of you have pointed out. What does cultural change mean exactly, and why is it needed? How can we trigger these changes? As LNVH, we recognize your need to further discuss, clarify, and make concrete. Therefore, we decided to dedicate this year’s Affiliates Meeting to ‘Cultural change in academia: from buzzword to action’. 

Due to weather conditions, our speakers were unable to travel to Utrecht for the Affiliates Meeting on December 12. The event will be postponed to Spring 2018.

What to expect?

A 'cultural change' is needed to stimulate and encourage the promotion of women in Dutch academia, is often said. After all, progress in reaching a proportionate representation of women is slow, despite numerous equal opportunity initiatives and policies set in place by universities. But what do we mean when we talk about ‘culture in academia’? How can we define the implicit patterns that are at play here, which shape the way women are positioned within the structures of the academy? And of course, how to move forward from this? 

LNVH board member Halleh Ghorashi (LNVH Board & VU University) kicks off the meeting by sharing some of her observations and ideas about patterns of exclusion in Dutch academia. Keynote speaker Heather Savigny (De Montfort University, Leicester UK) will then explore how cultural norms and practices feature in women’s structural disadvantage in academia. Inge Woudstra (W2O Consulting & Training) will be sharing her experiences of dealing with cultural changes in the corporate world. 


Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2016

Op 12 december 2016 vond de LNVH Landelijke Bijeenkomst voor aangeslotenen plaats in het Muntgebouw in Utrecht. 

Onder leiding van Eva Jinek werd het onderwerp 'beloningsverschillen in de wetenschap' nader bekeken: van een contextschets wereldwijd tot het effect ervan op ons persoonlijk. Paulien Osse (WageIndicator) en Peter Hein van Mulligen (CBS) namen het eerste deel voor hun rekening en schetsten het bredere, maatschappelijke perspectief met betrekking tot beloningsverschillen. Daarna gaf Belle Derks (UU) een toelichting op het rapport 'Financiële Beloning van Mannen en Vrouwen in de Wetenschap'. In een panel bestaande uit Geert Jan Eissens (Human Capital Group), Marloes van Engen (UvT), Marion Stolp (RuG) en Belle Derks werden aanbevelingen en oplossingen gedeeld.

Aansluitend op de Landelijke Bijeenkomst presenteerde LNVH-bestuurslid Angela Maas de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. Collegeleden Wilma de Koning (Radboud Universiteit Nijmegen), Frank Baaijens (Technische Universiteit Eindhoven) en Huib Pols (Erasmus Universiteit Rotterdam) spraken over de conclusies en consequenties die zij aan de Monitor 2016 verbinden.

Bekijk vooral een korte videoimpressie van de dag, alsmede de reactie van Minister Bussemaker op de Monitor 2016.


Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2015

Tussendenken - ordeningen van een wetenschappelijke wereld

Op donderdag 15 oktober 2015 organiseerde het LNVH de jaarlijkse Landelijke Bijeenkomst voor aangeslotenen in het Polman's Huis te Utrecht. De avond stond in het teken van ontmoeting, debat en inspiratie, onder het genot van een heerlijk diner. Een tweetal lezingen bood ruimte voor verdieping en reflectie. Het thema van dit jaar is: 'Tussendenken - Ordeningen van een wetenschappelijke wereld'. We kwamen te spreken over een concrete ordening als publicatiepraktijk (en de genderbalans hierin), maar ook over meer abstracte manieren waarop vrouwelijke wetenschappers zich tot hun omgeving verhouden.

Inge van der Weijden werkt als onderzoeker bij het Centre for Science and Technology Studies aan de Universiteit Leiden. Sinds 2013 is ze betrokken bij de Europese onderzoeksgroep ACUMEN, dat zich richt op het begrijpen (en daarmee verbeteren) van evaluatiemechanismen in academia. Van der Weijden is hierin verantwoordelijk voor de vergelijkende analyse van de invloed van evaluatiemechanismen op de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke wetenschappers. Tijdens de Landelijke Bijeenkomst gaat zij dieper in op één van de elementen van wetenschappelijke evaluatie, namelijk het publiceren.

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector Filosofie aan De Haagse Hogeschool. Ze werd opgeleid tot huisarts en filosoof en was coördinator van de Junkiebond. Ze promoveerde in de filosofie en was van 2002 tot 2005 hoogleraar Gender en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen tot ordeningen komen. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën. In februari 2015 werd ze benoemd tot Denker des vaderlands.


Landelijke Bijeenkomst voor aangeslotenen 2014

Op 17 september hebben we vele aangeslotenen mogen verwelkomen in het Polman's Huis in Utrecht voor de jaarlijkse bijeenkomst. Er was een mooi programma samengesteld en we hebben kunnen genieten van een heerlijk diner. 

Thema: V[ert]ROUWEN in de WETENSCHAP
Datum: 17 september 2014
Tijd: 17h00 - 21h15
Locatie: Polman's Huis, Hoek Jansdam & Keistraat 2, 3512 HV Utrecht

De presentaties gegeven tijdens deze bijeenkomst vindt u onderaan dit bericht.

17h00 Inloop, ontvangst en kennismaking

17h30 Opening door LNVH-voorzitter prof. dr. Catholijn Jonker

Eerste gedeelte: VROUWEN in de WETENSCHAP

17h45 Interactieve lezing over 'Mindbugs'
          Esther Mollema, Direction Europe/HPO Centre Nederland

18h45 Diner & Intermezzo

Tweede gedeelte: VERTROUWEN in de WETENSCHAP - Gendered Innovations

20h15 Inleiding op het thema
          prof. dr. Simone Buitendijk, vice-rector Universiteit Leiden

20h30 Keynote lecture: Gendered Innovations
          How sex and gender analysis contributes to excellence in research
          prof. dr. Ineke Klinge, Associate Professor of Gender Medicine and
          co-Director EU/US Gendered Innovations in Science,
          Health & Medicine and Engineering Project 


21h15 Afsluiting