Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis


Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis

De leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, is aan de VU gevestigd door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). De leerstoel beoogt de academische samenwerking tussen musea en universiteiten te bevorderen en is met name gericht op onderzoek naar historische en/of cultuurhistorische voorwerpen en collecties, waaronder de collecties die het KOG zelf in de loop van meer dan 150 jaar bijeen heeft gebracht. Institutioneel en objectgericht aanpak worden daarbij gecombineerd. Zwaartepunt in het onderzoek is de betekenis van museale objecten in relatie tot hun historische context en de transitie van voorwerpen via musealisering. Interessant daarbij is ook de recente discussie over het ‘canon-concept’ en de rol van musea in nationale en transnationale identiteitsconstructies.

 

 Deadline: 1 maart 2021

Original vacancy text