Online seminar "Culturele diversiteit & Inclusie tijdens de coronacrisis"


30 Jun 2020  - 30 Jun 2020

Online seminar "Culturele diversiteit & Inclusie tijdens de coronacrisis"

Online Seminar "Culturele diversiteit & Inclusie tijdens de coronacrisis"

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30 juni 2020 

14:00-15:30

Sinds de Coronacrisis is duurzame arbeidsparticipatie voor Nederlanders met een niet- westerse migratieachtergrond alleen maar belangrijker geworden. Uit onderzoek blijkt dat zij nog altijd een kwetsbaarder positie hebben op de arbeidsmarkt. Welke gevolgen heeft de Coronacrisis op de aandacht voor diversiteit en inclusie bij organisaties? Hoe kunnen werkgevers, juist in deze tijd, de stap van diversiteit naar inclusie maken? Hoe kunnen we de krachten bundelen en inzichten over effectieve maatregelen delen?

Tijdens het online seminar wordt stil gestaan bij het antwoord op deze vragen en is er ruimte voor eigen inbreng en dialoog tijdens een interactieve sessie. Je kunt een afwisselend programma verwachten met onder anderen Halleh Ghorashi, Yelly Weidenaar, Roy Budjhawan, Alice Odé en Wendela Hooftman.

Meer informatie