'Allemaal gedragscodes, maar de studenten kunnen geen kant op'


18 Jun 2020

'Allemaal gedragscodes, maar de studenten kunnen geen kant op'

In reactie op het artikel over seksuele intimidatie door een docent aan de UvA in NRC van 12 juni 2020, sprak het LNVH onlangs met Mirjam Remie over de noodzaak van een structurele aanpak van wangedrag en intimidatie in de wetenschap, het overstappen van de 'incidentbenadering' naar aandacht voor de onderliggende patronen, naar gedrags- en cultuurverandering. De opmerkingen van het LNVH zijn terug te vinden in het artikel 'Allemaal gedragscodes, maar de studenten kunnen geen kant op' van 16 juni 2020, in de NRC.

Het LNVH heeft hierin de sterke afhankelijkheidrelaties aangekaart, de hoog competitieve en individualistische omgeving en de - op sommige plekken - sterke hiërarchische verhoudingen. Karaktereigenschappen van een systeem die maken dat het een voedingsbodem is voor wangedrag en intimidatie. Ook wordt er gewezen op de noodzaak om niet alleen casuïstiek aan te pakken, maar vooral ook te sturen op preventie. Zie ook het LNVH rapport 'Harassment in Dutch academia'.