Succes Irène Curie Fellowship: Groei aantal vrouwelijke TU/e-wetenschappers meer dan verdubbeld door nieuw beleid


12 May 2020

Succes Irène Curie Fellowship: Groei aantal vrouwelijke TU/e-wetenschappers meer dan verdubbeld door nieuw beleid

Technische Universiteit Eindhoven neemt 35 vrouwelijke topwetenschappers aan
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft sinds de start van haar nieuwe aannamebeleid, afgelopen juli, 35 vrouwelijke wetenschappers aangetrokken. Het doel van dit beleid is de genderbalans in de vaste wetenschappelijke staf te verbeteren. De kern is dat het eerste half jaar van werving alleen vrouwen geworven mogen worden. Het beleid heeft de groei van het aantal vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf meer dan verdubbeld. Het universiteitsbestuur vindt de eerste resultaten bemoedigend.

Het laagste percentage
Nederland heeft in de EU een van de laagste percentages vrouwelijke hoogleraren, en binnen Nederland was de TU/e tot voor kort de universiteit met het laagste percentage hierin. De universiteit vindt deze onbalans niet alleen oneerlijk voor vrouwen, het is ook slecht voor het presteren: een uitgebalanceerd personeelsbestand blijkt tot betere resultaten te leiden.

Alleen open voor vrouwelijke topwetenschappers
De universiteit heeft de afgelopen tien jaar verschillende, cumulatieve maatregelen genomen om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te verbeteren. Met beperkt resultaat: met de bereikte groei van het aantal vrouwelijke wetenschappers zou het nog tien tot twintig jaar duren om de juiste balans te bereiken. Daarom introduceerde de TU/e vorig jaar een andere aanpak: het Irène Curie Fellowship-programma. Dit is volledig gericht op vrouwelijke topwetenschappers en loopt minimaal vijf jaar.

35 Irène Curie Fellows
De eerste resultaten van het programma zijn goed. Vanaf afgelopen juli tot 1 april van dit jaar heeft de TU/e 35 Irène Curie Fellows aangetrokken: 29 universitair docenten, 2 universitair hoofddocenten en 4 hoogleraren. Dankzij het programma is het percentage vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf gestegen tot 25 procent.

Een boost voor wetenschap en onderwijs
"Het is geweldig om te zien dat het Irène Curie Fellowship-programma tot mooie resultaten leidt, met de werving van 35 vrouwelijke topwetenschappers", zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur de TU/e. "En hoewel deze cijfers bemoedigend zijn, zijn we er nog niet. We willen binnen vijf jaar een percentage van ongeveer 30 procent bereiken. Want bij dat percentage is een minderheid geen minderheid meer, maar heeft ze de positie en invloed die ze verdient." TU/e-rector Frank Baaijens denkt dat de groei niet behaald had kunnen worden zonder het Irène Curie-programma. "We zien dat het programma ons helpt om talenten uit de hele wereld aan te trekken, wat de wetenschap en het onderwijs op onze universiteit een boost zal geven. En het helpt ons sterk bij het tot stand brengen van een evenwichtiger academisch personeelsbestand, wat volgens ons essentieel is voor universiteiten in de 21e eeuw".

[Bron: persbericht TU Eindhoven 7 mei 2020]

Meer informatie over het Irène Curie Fellowship
Factsheet Irène Curie Fellowship
NRC: 'Eindhoven trekt vrouwen voor - en dat werkt' - 7 mei 2020

De TUe moet zich voor het instellen van het ICF verantwoorden voor het College voor de Rechten van de Mens. De TUe werd door stichting RADAR gedaagd vanwege 52 klachten die daar binnenkwamen. Momenteel onderzoekt het CRM of het Irène Curie Fellowship discriminerend voor mannen zou zijn. Op 8 mei vindt de tweede zitting plaats. Zes weken daarna zal het CRM uitspraak doen. Het LNVH schetste tijdens de eerste zitting context en achtergrond met betrekking tot de genderdisbalans binnen de academie. De TUe ziet het verdere proces met vertrouwen tegemoet.