Studentenwelzijn, werkdruk en sociale veiligheid voor het eerst in Staat van het Onderwijs


30 Apr 2020

Studentenwelzijn, werkdruk en sociale veiligheid voor het eerst in Staat van het Onderwijs

In het Rapport De Staat van het Onderwijs 2020, gelanceerd op 22 april 2020, pakt de Inspectie voor het eerst de onderwerpen studentenwelzijn, sociale veiligheid en werkdruk op. 

De toegenomen agendering van werkdruk en sociale veiligheid is de Inspectie niet ontgaan; zo wordt het rapport van het LNVH ook genoemd als één van de redenen om sociale veiligheid op te nemen op te nemen het Rapport De Staat van het Onderwijs.

Volgens de inspectie is het opmerkelijk dat problemen met sociale veiligheid in geen enkel visitatierapport of accreditatiebesluit genoemd worden. "Meer diepgaande aandacht - binnen de bestaande beoordelingskaders van de NVAO - voor en/of expliciete rapportage over sociale veiligheid bij beoordelingen, zou een impuls betekenen voor de kwaliteitscultuur van instellingen." (Rapport De Staat van het Onderwijs 2020, pag. 197)

 

Lees hier het nieuwsbericht van ScienceGuide

Download hier het Rapport De Staat van het Onderwijs 2020