Hogescholen en Universiteiten kunnen een Unesco-leerstoel aanvragen


10 Feb 2020

Hogescholen en Universiteiten kunnen een Unesco-leerstoel aanvragen

Hogescholen en Universiteiten kunnen een Unesco-leerstoel aanvragen

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt hogescholen en universiteiten uit een aanvraag in te dienen voor een Unesco-leerstoel. 

Unesco-leerstoelen maken deel uit van het wereldwijde Unesco Chairs netwerk dat bestaat sinds 1992 en onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw bevordert rondom Unesco-thema’s zoals cultuur, onderwijs, duurzaamheid, en mensenrechten.

De meer dan 700 Unesco-leerstoelen wereldwijd faciliteren de uitwisseling en toepassing van kennis om de doelen van Unesco te realiseren. De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarin leidend.

 

Kenmerken

De Commissie moedigt in het bijzonder aanvragen aan op de volgende werkterreinen:

1. Erfgoed – in het bijzonder erfgoed in de context van samenlevingsvraagstukken, zoals erfgoed in conflict, bedreigd erfgoed, betwist erfgoed, de bescherming van erfgoed of veranderende opvattingen over erfgoed.
 
2. Technologie en samenleving – aanvragen vanuit diverse disciplines over bijvoorbeeld de rol van technologie in onze samenleving, de digitale samenleving, ethiek van Artificial Intelligence. Ook de toepassing en uitwerking van technologische innovatie in bepaalde sectoren, zoals media, onderwijs en cultuur vallen hieronder.  

 

De Commissie verwelkomt aanvragen met de volgende kenmerken:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid
  • Interdisciplinair, integraal karakter
  • Aantoonbare aandacht voor valorisatie
  • Toekomstbestendig, ook financieel (Unesco kan niet voorzien in financiering).

 

Lees verder op unesco.nl