OO&R-symposium Diversiteit


6 Feb 2020  -  6 Feb 2020

OO&R-symposium Diversiteit

OO&R-symposium Diversiteit

Loyens&Loeff, Amsterdam

6 Februari

13:30-18:00

 

Tijdens het symposium is de presentatie van het boek Diversiteit. Dit boek verschijnt als deel 161 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. De aanleiding voor het boek is het vervallen van de wettelijke streefcijferbepaling per 31 december 2019 en de discussie over de invoering van een wettelijk quotum. Maar het boek is veel meer. Het bevat twintig bijdragen van hoogleraren en andere experts uit de diverse betrokken wetenschappelijke disciplines.

 

Programma
13:30    Welkom, inschrijven, koffie en thee

14:00    Opening en welkomstwoord door de dagvoorzitter
Prof. mr. Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit

14:10    Mythes over diversiteit in organisaties
Prof. dr. Yvonne Benschop, hoogleraar Organizational Behaviour aan de Radboud Universiteit

14:30    Het quotum voor vrouwen aan de top, een tweegesprek
Prof. Marieke Wyckaert, hoogleraar KU Leuven en
Prof. mr. Loes Lennarts, hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

15:00    (Voor)oordelen over diversiteit
Mr. drs. Charlotte Perquin-Deelen, onderzoeker VHI Nijmegen en advocaat bij Dirkzwager Nijmegen

15:20    Discussie

15:45    Pauze

16:15    LHBTI-diversiteit in de boardroom
Mr. Orcun Ersungur, advocaat bij Houthoff Amsterdam en
Mr. Paul de Vries, notaris en partner bij Houthoff Amsterdam

16:35    Het Potentieel Pakken: De kansen rondom grotere deeltijdbanen in de zorg
Wieteke Graven, partner bij McKinsey en auteur van het McKinsey-rapport The Power of Parity

17:00    Discussie

17:20    Boekpresentatie
Het boek wordt aangeboden door mr. Mijke Sinninghe Damsté, advocaat en partner bij Loyens & Loeff Amsterdam, aan:

[1] prof. Louise Gunning-Schepers,o.m. Universiteitshoogleraar UvA, voorzitter RvC Schiphol Group NV;

[2] Jacques van den Broek, CEO Randstad; en

[3] prof. Han van Krieken, Rector magnificus van de Radboud Universiteit

18:00    Borrel

 

Meer informatie & inschrijving