Prof. dr. Pauline Jansen


Prof. dr. Pauline Jansen

Prof.dr. Pauline Jansen is benoemd tot hoogleraar Ontwikkelings-psychopathologie. Jansen richt zich in haar leerstoel op het identificeren van risicofactoren en voorspellers van psychische problemen bij jongeren, zoals (symptomen van) ADHD, autisme, depressie en eetstoornissen. Hiervoor maakt ze gebruik van het langlopende Generation R onderzoek in Rotterdam, alsook van internationale cohorten. Kennis over voorspellers is van groot belang om tijdige herkenning, preventie en behandeling van problemen in een vroeg stadium mogelijk te maken. We weten namelijk dat een tijdige behandeling cruciaal is om te voorkomen dat psychische problemen een chronisch of recidiverend beloop aannemen.

Lees meer op eur.nl