Meer vrouwen aan de top dan ooit, wettelijk streefcijfer nog niet in zicht


11 Sep 2019

Meer vrouwen aan de top dan ooit, wettelijk streefcijfer nog niet in zicht

Meer vrouwen aan de top dan ooit, wettelijk streefcijfer nog niet in zicht. (Financieel Dagblad)


In het kort

  • Het aantal vrouwen in de top van Nederlandse beursbedrijven is gestegen naar recordhoogte.
  • 8,5% bestuurders is vrouw en 26,8% van de commissarissen, blijkt uit Female Board Index.
  • Het wettelijk streefcijfer is 30%. Bedrijven moeten uitleg geven als ze lager scoren.